بسم رب المهدی

در روز یکشنبه مورخ ۹۷.۱.۲۶ راس ساعت ۱۰ صبح پنجمین جلسه درس روایت پژوهی در کلاس ۱۰۳ پردیس امام جعفر صادق (ع) برگزار گردید. استاد درس جدید را با خواندن یک متن ادبی زیبا آغاز کردند. عنوان درس جدید کدگذاری بود که با فونت درشت در دومین اسلاید دیده می‌شد. استاد در ابتدا تاکید کردند که این درس بسیار مهم است و به تکمیل کننده و به نوعی جمع بندی مباحث قبلی می‌باشد. در ابتدا استاد ما را به بحث و گفتگو راجع به واژه کدگذاری و مفهوم آن ترغیب کردند. پس از آن به ارائه تعریف و توضیحاتی راجع به کدگذاری پرداختند. کدگذاری عنوان یا کلیدواژه‌ای است که بیانگر متن است. عنوان اسلاید بعدی درس انواع کدگذاری بود: ۱. کدگذاری باز ۲. کدگذاری محوری یا متمرکز ۳. کدگذاری انتخابی. سپس مراحل کدگذاری عنوان شد: ۱. کدگذاری اولیه ۲. مرور کدگذاری اولین (کدگذاری ثانویه) ۳. تهیه فهرست اولیه عناوین ۴. مرور کدها و طبقه بندی داده‌ها ۵. رسیدن به مضامین ۶. عمق و بینش برای ایجاد ارتباط. در پایان استاد به جمع بندی مطالب پرداختند.


پ.ن. در ابتدا استاد اشاره کردند از این به بعد مطالب تئوری به حداقل می‌رسد و بیشتر کار ما از این پس شامل کارهای عملی و گروهی هستند. در این جلسه تاحدودی فقط کلیات و مفاهیم ذکر شد و در کلاس راجع به آنها بحث شد. به علت ضیق وقت کارهای عملی به جلسه بعد موکول شد.